Vindstyrka
i beaufort
Benämning Vindhastighet Vindens verkningar
På land Till sjöss km/h m/s
0 Lugnt Stiltje 0–1 0–0,2
Rök stiger rätt upp,
löv hänger stilla,
sjön ligger spegelblank.
1 Svag vind Nästan stiltje,
svag bris
1–5 0,3–1,5
Knappt märkbar för känseln,
löv rör sig sakta,
skorstensrök driver i vindens riktning,
små krusningar på sjön.
2 Svag vind Lätt bris 6–11 1,6–3,3
Lyfter vimpel,
vindflöjel visar vindriktningen,
på sjön korta tydliga vågor.
3 Måttlig vind God bris 12–19 3,4–5,4
Vimpel sträcks,
flagga lyfts, löv vibrerar,
tunna kvistar på lövklädda träd i oavbruten rörelse,
vågkammar börjar brytas här och var.
4 Måttlig vind Frisk bris 20–28 5,5–7,9
Tunnare grenar på lövklädda träd rör sig,
damm och lös snö virvlar upp,
på sjön långa vågor med vita kammar.
5 Frisk vind Styv bris 29–38 8,0–10,7
Mindre lövträd svajar,
tröttsamt gå mot vinden,
utpräglade långa vågor,
skumkammar över allt.
6 Frisk vind Hård bris,
frisk kuling
39–49 10,8–13,8
Stora grenar på lövklädda träd rör sig,
det viner i luftledningar,
på sjön stora vågberg,
skumkammar breder ut sig över stora ytor.
7 Hård vind Styv kuling 50–61 13,9–17,1
Böjer mindre trädstammar,
svårt gå upprätt,
sjön tornar upp sig och bryter,
skummet läggs i strimmor i vindriktningen.
8 Hård vind Hård kuling 62–74 17,2–20,7
Bryter kvistar,
besvärligt gå över öppna ytor,
vågors höjd och längd betydande,
skumstrimmorna tätnar.
9 Mycket hård
vind
Halv storm 75–88 20,8–24,4
Bryter mindre träd,
taktegel blåser ned.
10 Storm 89–102 24,5–28,4
Rycker upp stora träd med rötterna,
stora skador på hus,
höga vågberg med brottsjöar,
havet nästan vitt av skum.
11 Svår storm 103–117 28,5–32,6
På stora ytor i skog har alla träd fällts av vinden,
stora fartyg som nyss synts försvinner bakom vågberg,
havet helt vitt, skum i luften försvårar sikten.
12 Orkan 118–133 32,7–36,9
Stora föremål flyger i luften,
fönster blåser in, byggnadsställningar rasar,
båtar kastas upp på land, allmän ödeläggelse.
13 Orkan 133–149 37,0–41,4

14 Orkan 149–166 41,5–46,1

15 Orkan 166–183 46,2–50,9

16 Orkan 184–202 51,0–56,0

17 Orkan 202–220 56,1–61,2
Fint väder att hänga
ut tvätt på tork :-)

Klicka för att återgå eller läs mer på Wikipedia